برای ساختن یک لوپ کامل یا کویل فلزیاب،  ابتدا به اندازه ۴ متر کابل ADSL یا همان cat6 یا cat 5 خریداری کنید به هر شکلی که دوست دارید و هر ابعادی که خواستید میتواند بپیچید مانند شکل زیر: سر سیم ها را مانند شکل زیر لخت کنید و آنها را مقداری قلع بزنید چسب برق خریداری کنید یا اینکه از روکش حرارتی مانند شکل زیر استفاده کنید: داخل کابل ۸ سیم با رنگ های مختلف وجود دارد مانند تصاویر زیر آنها را به هم لحیم کنید: دو سر بیرون آمده را با اهم متر مقاومتش را اندازه گیری کنید اگر به اندازه ۲ تا ۴ باشد معمولا نرمال است ولی در غیر این صورت کابل را تعویض کنید.