no-img
فروشگاه آنلاین پویا فایل

بایگانی‌ها دانلود کتاب تاريخچه و پيشينه حروف الفباي ايراني - فروشگاه آنلاین پویا فایل


فروشگاه آنلاین پویا فایل
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو بایگانی‌ها دانلود کتاب تاريخچه و پيشينه حروف الفباي ايراني - فروشگاه آنلاین پویا فایل
PDF
کتاب تاريخچه و پيشينه حروف الفباي ايراني
2000 تومان

کتاب تاريخچه و پيشينه حروف الفباي ايراني


در روایات زردشتی از داستانهای ملی ایران چنین آمده است که طهورث پیشدادی پس از آنکه بر اهریمن پیروز شد هفت گونه خط را که بکسی یاد نمیداد بزور از او فرا گرفت. در اسناد سریانی آمده است که زردشت کتاب اوستارا بهفت زبان سریانی و فارسی و آرامی و سگستانی و مروزی و یونانی و عبری نوشته است. آیا هر یک از این زبانها خطی نداشته‌اند؟ مامیدانیم که در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / دسامبر / 2016   بازدید : 1780   نویسنده : مدیر کل