no-img
فروشگاه آنلاین پویا فایل

کتاب جفر ساده - فروشگاه پویافایل - فروش کتاب های الکترونیک کمیاب


فروشگاه آنلاین پویا فایل
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
کتاب جفر ساده
pdf
ژانویه 9, 2017
636 کیلوبایت
7900 تومان
33 فروش

کتاب جفر ساده


کتاب جفر ساده

 

%d8%ac%d9%81%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87_000001

بخشی از فهرست مطالب کتاب جفر ساده:

 • قاعده پانزده سطری علم جفر و طریقه رسم و محاصبه آن
 • عدد به ابجد کبیر
 • حروف سوال در جفر
 • بعشرت و عشرات در جفر
 • مدخل وسیط و کبیر در جفر
 • مدخل صغیر در جفر
 • بسط ملفوظی
 • نسبت بین الحروف با مراجعه به جدول
 • سطر اساس
 • سطر نظیره
 • سر حاصل نسبت اساس
 • سطر حاصل نسبت نظیره
 • سطر تتمه اولی
 • حاصل نسبت اساس و نظیره
 • حاصل نسبت دوم اساس نظیره
 • سر تتمه ثانیه
 • سطر یازدهم در بیان حروف قوا
 • حروف دوریه و رسم آن
 • حرف اساس مقابل
 • عدد نفس الحرف
 • عدد ثانی نفس الحرف
 • طرح عنصری چهار چهارشنبه طرح کوکبی هفت هفت
 • طرح افلاکی و آن نه نه
 • طرح بروجی دوازده
 • طرح منازل بیست و هشت
 • طرح درجی سی
 • استخراج حروف قوا از جدول
 • در بیان حروف حاصل که سطر دوازده هم باشد و در آن دو مقعد است
 • در بیان حاصل او و مقدمات آن
 • در بیان سطر سیزدهم سطر مستحصله
 • حروف ۲۸ گانه دور کبیر – حروف حاصل و حروف دور
 • حروف ناری
 • حروف هوائی
 • حروف آبی
 • حروف خاکی
 • ذکر بعضی از دوائر که در علم جفر مورد نیاز است
 • دایره اویلمنع
 • دایره احست
 • دایره ابهش عرضاً و احقس طولا
 • دایره افسج عرضاً اعهط طولا
 • دایره اکدخ عرضاً ایقع طولاً
 • دایره یقغ بوضع غیر مشهور عرضاً و ایرج طولا
 • و مطالب دیگر…

قسمتی از کتاب جفر ساده:

کتاب جفر ساده کتابی است با زبانی ساده و روان برای یادگیری علم جفر.
به جدول زیر توجه کنید :
ردیف اول (اساس) . ردیف دوم (نظیره) . ردیف سوم (مستحصله) . ردیف چهارم (غرنوینه) . ردیف پنجم (صدر موّخر) . ردیف ششم (تکیر مراتب) . 

 

اساس    ه    ا    ل    ع    ی    ن    ق    ا    ف    غ    ی    ن    ا    ل    ف    ل    ا    م    ب    ا    ی    ا
نظیره    ص    س    ض    ب    خ    غ    ه    س    ج    ن    خ    غ    س    ض    ج    ض    س    ظ    ع    س    خ    س
مستحصله    س    ق    ج    ه    ب    ع    ق    ث    ز    ن    ز    م    ج    ل    ث    ن    ش    ج    ن    م    ط    ع
غرنوینه    ع    د    د    و    ا    س    ر    خ    ح    ل    ح    ن    د    ل    خ    ه    ت    د    م    ن    ی    س
صدر موخر    س    ع    ی    ر    ن    د    م    و    ت    ا    ت    س    ه    ر    خ    خ    ن    ج    د    ل    ن    ح
تکیر مراتب  ح    س    ن    ع    ل    ی    د    ر    ج    ن    گ    ز    خ    م    خ    و    ر    د    ه    ا    س    ت   

 

جواب حاصله در ردیف آخر جدول و در ستون ( تکیر مراتب ) میشود : [ حسنعلی در جنگ زخم خورده است ]

توضیحات:

توضیح بسیار بسیار پوشیده و اشاره وار ( صرفا با ادعای اینکه این فن باید از جهال و نااهل پوشیده باشد ) در خصوص جواب حاصله و طریقه محاسبه آن علم جفر را بدینصورت داده اند :

سوال فوق چه بوده است ؟ آن بوده که :‌ [ احوال حسنعلی در جنگ سیال کوت چگونه بود].

ا ح و ا  ل ح س ن ع ل ی د ر ج ن ک س ی ا ل ک و ت ج ک و ن ه ب و د  جمع اعداد 1174 حروف 31 نقاط 12 حروف ملفوظی اینست .( در نسخه ای که من در دست مطالعه داشتم حرف ل وجود نداشت و احساس کردم که اشتباه تایپی بوده است و لذا آنرا با رنگ قرمز در داخل حروف جای دادم چون هم در معنی و هم در شمارش تعداد باید اینگونه میشد )

د ا ل ع ی ن ق ا ف غ ن ا ل ف ل ا م ب ا ی ا – حروف 22 . والسلام.

چنانکه شنیده اید اصل این فن و یا علم را حداقل در یک مقطع تاریخی به حضرت امیرالمؤمنین علی ( ع) نسبت می دهند . نقل شده از آنحضرت که فرموده است: ” عامل این علم را لازم است که همیشه با وضو باشد و از کلام کذب و فحش زبان خود را نگه دارد تا از این علم نفع یابد …”
گفته میشود که اهل فن و علمای علم جفر پاسخ را از طریق جفر جامع استخراج میکنند که به آن جفر کبیر گفته میشود.

روشهای استخراج جواب از جفر جامع :

روش نخست :

گفته شده است که استخراج جواب از طریق جفر جامع ( جفر کبیر ) تحریر کردن ابجد یعنی از دو چهار ابجد است از 28 حروف 28 جزو بر حروف ابجد قرار داده اند و نیز هر حرفی از یک جزو یی منسوبست و هر جزو او 28 صفحه است و در هر صفحه 28 سطر و در هر سطر 28 خانه است و در هر خانه چهار حروف دارد و تمام صفحات 784 خانه حروف دارد و تمام صفحات 784 خانه حرف دارد و تقسیم 28 جزو بر سبعة سیّاره است و هر سیّاره از هر اقلیمی تعلق دارد و از قیاس یک جزو یک اقلیم و هر صفحه یک شهر و هر یک سطر یک محله است و هر خانه یک مکانی است و در صفحه اول خانة اول جفر جامع 4 الف می باشد به این ترتیب :

( ا ا ا ا ) و خانة دوم از سطر اول جزو اول در صفحه اول سه الف و یک ب می باشد به این ترتیب : ( ا ا ا ب ) و خانة سوم از سطر اول جزو اول سه الف و یک جیم می باشد : ( ا ا ا ج ) و خانة چهارم از سطر اول جزو اول سه الف و یک دال می باشد : ( ا ا ا د ) و قس علیهذا تا آخر که چهار غین دارد به این صورت : ( غ غ غ غ ) .

نکات اضافه: 

اگر قصد بر آن باشد که تمامی این حروف را بنویسید، باید بسیار دقت کرده و با حوصله تمام و احتیاط کامل این جدول را کامل نموده. چرا که حتی یک غلط و اشتباه جزیی باعث خواهد که، کل اعمال محاسبه غلط از آب درآید. طریق نوشتن هم بدین نحو میباشد که: حرف اول علامت جزو 2 علامت جزو 2 علامت صفحه 3 علامت صفحه 4 علامت خانه است در استخراج پاسخها و مطالب کلی و جزیی – در هین خصوص از حضرت امیر (ع) منقولست که احوال را استخراج کند و معلوم کند و ببیند که در هر صفحه که احوال ماضی باشد – حروف اوّل ملفوظی و مکتوبی و مسروری آن را علیحده جدا جدا بنویسد.

ملفوظی بر سه قسم است؛ حرف اوّل ملفوظی 13 حرف می باشد؛ ‌قسم دوم مکتوبی 3 حرف است و مسروری 12 حرف است.
ملفوظی:

الف    جیم    دال    کاف    لام    سین    عین    صاد    قاف    شین    ذال    ضاد    غین
         4    5    6    7    8    9    10    11    12    13

حرف اول ملفوظی را ( زُبر ) ‌می گویند و باقی را ( بیّنه ) .

مکتوبی :   ( و ی ن )

1    2    3
مکتوبی نیز بقسم ملفوظی است ؛ یعنی حرف اول مکتوبی را ( زبُر ) و باقی را ( بیّنه )‌گویند .

جفر یا علم‌الحروف چیست؟

جَفر یا علم‌الحروف، از علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، به تفسیر حروف و اسما، از طریق قواعدی که در آن تعریف شده می‌پردازد. به عبارت دیگر، جفر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) است، از روی کلمات جملهٔ سؤال به‌علاوهٔ اطلاعاتی در مورد زمان سؤال و اسمائی از خداوند که با سؤال ارتباط دارند. جفر با عددشناسی متفاوت است. تفاوت علم الحروف با علم اعداد یا همان عددشناسی این است که علم اعداد تنها می‌پردازد به تفسیر و معنای اعداد از طریق اعداد و ترکیب‌های عدد؛ اما علم‌الحروف می‌پردازد به تفسیر اسما، کلمات و حروف از طریق حروف و اعداد.

نوع : pdf

نوع نگارش : فارسی

تعداد صفحات : 64

تعداد جلد : 2

 

چند مطلب دیگر از سایت پویافایل:

کتاب دایرة المعارف جفر

کتاب کنز الذهب صمور هندی سحر الکهان

کتاب تحفه الاسرار

کتاب گنجینه عطار حاوی علم جفر و اعداد

 دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پوسته وردپرس