no-img
فروشگاه آنلاین پویا فایل

کتاب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم


فروشگاه آنلاین پویا فایل
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
کتاب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم مجمع الطلاسم و اشکال المکرم
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
pdf
ژانویه 16, 2017
28 مگابایت
14000 تومان
18 فروش

کتاب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم مجمع الطلاسم و اشکال المکرم


کتاب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم مجمع الطلاسم و اشکال المکرم

کتاب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم مجمع الطلاسم و اشکال المکرم یکی از بهترین منابع علوم غریبه است که در 4 جلد  توسط  الفاضل و الکامل امام احمد ابن علی البونی و العالم و کامل فخر الدین محمد الرازی تالیف شده است.

 

majma al talasem 1_000002

قیمت فایل:8500تومان 

قیمت کتاب چاپی:140000 تومان

 

نوع : pdf

نوع نگارش :فارسی

تعداد صفحات : 235

تعداد جلد : 4

حجم: 28 مگابایت

 

تصاویری از کتاب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم مجمع الطلاسم و اشکال المکرم:

فهرست برخی مطالب کتاب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم مجمع الطلاسم و اشکال المکرم:

 • حروف معجمه و اسرار و اضمارات ایشان
 • عمل حروف دال
 • فرق در حب و ود و مقام عشق
 • اقسا وحی مع وضاحت
 • شغف در عبادت
 • حافظت از دشمن و از جنات بی خوف
 • اسرار مربع
 • عمل دیگر توفیق کار و برکت در ھر کار
 • فراخی رزق و آسانی در کارھا
 • اسرار اعداد
 • طریقه عمل کسر بسط و وقت در ساعت
 • عمل ھلاک کردن دشمن
 • منازل قمر
 • شرائط استعمال
 • سوره حمد
 • تفصیل مضامین کتاب
 • برای محبت سریع التاثیر
 • دعوت حرف الف
 • حالات بر جھان دوازده و تعلق ایشان با کلمه طیبه
 • ساعتھای سعد و نحس (در ایام ھفته شنبه، یکشنبه و…)
 • اضمار ملائکه حروف که بیدون ازین
 • احکامات منازل بیست و ھشت قمر
 • صورت ھای منازل قمر و احکامات ایشان
 • برج منزلھا
 • معرفت اصول منازل
 • احکام طلوع منازل
 • تقسیم منزل ھا بر فصلھای چھارشنبه برج و متعلقه شھر
 • حصه ھای زمانه
 • بیان ھواھا
 • فاصله ھای آسمانھا و ابر
 • بیان قمر
 • اشارات و تدابیر نجوم چھارشنبه اجرام کواکب
 • ستاره ھا دوره ھفت آسمانھا می کنند
 • مقامات بروج
 • شرف کواکب
 • روز ستاره ھا
 • طبائع کواکب
 • باب پنج بسم الله و خواص و برکات ایشان
 • نقش چھار فرشتگان
 • دعاھای برای اخلاق عمده و صحیح کردن باطن
 • عمل برای اینکه در یک سال مالدار و پولدار شوید
 • برای مھر و محبت
 • عمل برای تیزی ذھن و افزایش قدرت حافظه و ذھن
 • عمل بھترین تنگ حالی
 • نجات از قرض و دادن قروض و بدھی ھا
 • آسانی در ولادت، راحت و آسان زایمان کردن زن
 • زندگی اولاد و صالح شدن آن
 • عملی جھت نجات در روز قیامت و خشم خداوند
 • اسرار و معانی حروف بسم الله
 • ورد برای پوره شدن حاجت
 • ورد برای واپس شدن دوزدی شده و غارت شده
 • علاج لقوی
 • بھترین زندگی بسر کند
 • رواج تحریر بسم الله
 • بسم الله سبب برکت و تکمیل است
 • برکات ذکر بسم الله
 • اولیت حرف سین
 • سورت یاسین یک اسم است و خوبیان ایشان
 • اسرار خلق تسخیر کشف ارواح قلب
 • اسرار اسم سلام
 • حرف میم و اسرار گرامی سرور عالم
 • حقائق ایمانی و انوار قدسی جلوگری
 • طریقه دوستی جنات
  عمل برای کار گرفتن از جنات
 • حرف میم و تعلق وحی
 • دائره میم و خواص ایشان
 • طریقه مجرب برای حاصل کردن کشف
 • خواص و لوازم اعتکاف و خلوت
 • نقش لوح نور و اسرار ایشان
 • حروف زاویه ھای مثلث
 • متعلق این بیان
 • فائده ھای بی شمار لوح نور
 • زنده کردن مرده گان را حضرت عیسی
 • اسماء که برایشان حضرت عیسی
 • علاج بد نظر
 • صفت دائره
  حاجت که تمام شود دعاء بلعم بن باعورا
 • توابع ارابع و دائره ھای مخصوص ایشان
 • فرشتگان انتظام کننده گان دنیا
 • نامھای موکلات اطراف چھار
 • آن اسماء و دعوات که درندگی دنیا وی در ھر چیزی
 • خواص اسماء حسنه
 • طریقه نرم کردن دل سخت
 • خواص بعض اسماء
 • خواص آیت محکمات و مقطعات
 • حقیقت حروف مقطعات
 • اقسام حروف
 • فائده ھای اسماء حسنی
 • مسمی و مقتضی اسم اعظم
 • خواص گرانقدر بعضی الفاظ
 • فصل دھم دعوات، خواص و اسرار سورت فاتحه
 • دعای تسخیر روحانیت سوره فاتحه
 • عمل برای ھر حاجت و محبت
 • عمل برای مائل کردن دل مطلوب
  فائده ھای دیگر عجیب سورت فاتحه
 • تجربه امام ابن قیم رحمه الله
 • ازاله اثرات زھر
 • تجربه شیخ شھاب الدین سھروردی
 • آیات لطف برای مطلب آوردن
 • علاج حفقان
 • عمل برای نظر تیزی و دور کردن مرض ھای چشم
 • علاج و درمان دردھای جسمی و سستی تکان
 • خواص سوره فاتحه و اشعار حضرت علی (ع)
 • عمل مسنون برای حافظت از ھر قسم بلا
 • طریقه خواندن ذکر حجاب القفل
 • رحمت ھای خدا انوار و اسرار ملکوت
 • فصل اثر اسم اعظم
 • دعا برای مغلوب کردن دشمن
 • آن مسلمان که حجاب از ھر قسم بلا حفاظت کرده باشد
 • اقوال دیگر درباره برکت اسم اعظم
 • تحریر حروف سواقط
 • دعاھای مستجاب
 • غذا حرام مانع قبولیت دعا است
 • دعا برای بربادی دشمن
 • دعا قضایی حاجت
 • دعای مجرب برای ھر عملی
 • دعای یافتن رزق و روزی و افزایش روزی
 • استغفار برای حاصل شدن ھر حاجتی
 • رزق بی گمان و قبولیت
 • ذکر اذکار و دعوات مسخرات
 • فائده ھای آیت الکرسی شریف
 • نقش آیت الکرسی الشریف
 • فائده ھای نقش آیت الکرسی الشریف
 • سوخته کردن دیو واقعه آن و عمل آسان آن
 • دعای خاص آیت الکرسی
 • فوائد و خواص آیت الکرسی
 • دعوت سوره انعام و دعاھای قضای حاجات مھم
 • بیان ریاضت سورت جن
 • تسخیر یا کریم یا رحیم
 • تسخیر کردن موکل آن اسماء و عمل برای حاصل کردن اشرفی روزانه
 • ریاضت یا کریم یا رحیم و دو اشرفی ھر روز
 • دعوت سوره الواقعه و فوائده کثیره ایشان
 • عمل برای محبت و یکجا شدن و در قبضه آوردن موکل
 • دعوت یا لطیف
 • دعوت یا حی یا قیوم مع اسرار
 • دعای دیگر برای اسم یا لطیف
 • دعوت سوره ملک ھمرائی فوائد کثیره
 • دعوت سوره الم نشرح مع خواص موکل
 • فائده سوره الم نشرح
 • گشایش رزق و روزی
 • دائره کریمه و اسرار عظیم ایشان
 • ریاضت سوه اخلاص مع فوائد ایشان
 • دعوت سوه الھمزه
 • دعوت سوره الاخلاص دعوت موکل آن
 • دعاھا مسنون برای فراخی رزق و روزی
 • شرائط لازمی اعمال و خواص اسم قدوس
 • خواص بی نظیر قرآن کریم
 • حقیقت توحید و شھادت ایشان
 • معرفت عارف ھمه
 • حصول قربت الله تعالی
 • حصول توفیق الھی
 • طریقه اثر و اثر سم و عمل
 • عمل مشکل کشائی
 • دعای مجرب در وقت مصیبت
 • دعای بھترین برای بصارت و بینائی
 • دعاھای مجرب برای دور کردن رنج و غم
 • دعاھای زود اثر برای بر بادی دشمن
 • اعمال مجرب استخاره
 • چند گفتگوھای ضروری
 • تحقیق اسم و شریعت
 • تعریف و تحقیق تسبیح
 • تقسیم افعال اسماء
 • رابطه مردان غیب با اسماء الھی
 • دعا راز عمل و طریقه اعمال
 • خواص لطیف اسماء الھی
 • شرائط لازمی بعضی اعمال
 • معنی عزلت و لطیفه ایشان
 • طریقه نماز کفایه
 • وظیفه عجیب و غریب پر تاثیر و خواص و فوائد بی شمار ایشان
 • اسماء حسنی و نقوش مفید آن
 • تعداد اسماء حسنی
 • فائده ھای لااله الا الله
 • نقش مطیع و مسخر کردن اجسام روحانی
 • خواص اسم الله و ابن اسم اعظم است
 • فوائد زیات اسم رحمان و حل مشکلات
 • اسم رحیم قبولیت دعا شفا امراض و غیره
 • اسم قدوس محبوبیت در مردم و خواص دیگر
  اسم سلام از ھمه افات حفاظت و غیره
 • خواص اسم مومن ھمه حاجات پوره شود
 • حفاظت از شر حاکم و خواص بی شمار
 • بیان اسم عزیز ھمرائی خواص
 • راز یک عجیب
 • اسم خالق و فوائد بی شمار آن
 • خواص اسم باری و آسانی در کارھا
 • فائده ھا بی شمار اسم مصور
 • فائده ھای اسم غفار
 • اسم قھار
 • اسم رزق برای فراخی رزق اکسیر است
 • کلمات قابل حفظ
 • خواص اسم فتاح
 • راز اسم علیم
 • اسم قابض ھلاکت دشمن و مقبولیت در عوام
 • اسم باسط حصول خوشی و خواص دیگر رزق
 • اسرار اسم خالص و ھلاکت دشمن و غیره
 • اسم رافع و خواص آن
 • خواص اسم معز و حصول شھرت
 • اسرار اسم مذل
 • اسم سمع قبولیت دعا و خواص بی شمار آن
 • اسم لطیف و خواص آن از قید رھائی و غیره
 • اسم خبیر عمل پوشیده و انکشاف اسرار
 • خواص اسم حلیم حفاظت از غصه حاکم و مقبولیت در عوام
 • اسم عظیم خواص عزت دائمی و اکبر برای عمل پرده پوشی
 • اسم غفور خواص غصه حاکم و علاج اینھا
 • اسم شکور خواص مدد در ھر کار و مکاشفات غیبی
 • اسم علی خوش نصیبی و حصول علم و عزت
 • اسم کبیر در دلھای مردم ھیبت پیدا می کند و فوائد بی شماره آن
 • اسم حفیظ از ھر قسم خوف و بدی حفاظت
 • اسم مقیت و خواص آن
 • اسم حسیب فائده ھای بی شمار و پوره شدن ھر حاجت
 • اسم جلیل عظمت در مردم و از ظلمان نجات
 • اسم کریم خواص رزق بی گمان و فائده ھای بی شمار آن
 • اسم رقیب خواص حفاظت ظاھر و باطن
 • اسم مجیب برای قبولیت دعا اکسیر اعظم
 • اسم واسع برای درازی عمر و کشادگی رزق و حصول علم و غیره
 • اسم حکیم فوائد علم و حکمت
 • اسم مجید در ھر کار آسانی و عمل برای وسعت حکومت
 • و بسیاری مطالب دیگر که در این کتاب آمده …..

 

 موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پوسته وردپرس